Print

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka 31. Statuta Općine Podturen  (Službeni glasnik Međimurske županije 5/13, 4/18), Općinsko vijeće općine Podturen je na 13. sjednici održanoj,4.02.2019. godine, donijelo 

 O D L U K U   o komunalnom doprinosu