Print

Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18), članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18), Općinsko vijeće općine Podturen, je na 13. sjednici održanoj,4.02.2019. godine, donijelo slijedeću

 O D L U K U  komunalnoj naknadi