Print

Na temelju članka 25. st.8. , članka 49. stavak 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:  20/18),) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13., 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 13. sjednici održanoj 4.02.2019  godine, donosi: 

PROGRAM  KORIŠTENJA SREDSTAVA   od zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na   području Općine Podturen u  2019.god.