Print

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/2015), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12. sjednici, održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima