Print

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12 sjednici, održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi

 

 

Analizu stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2018. godinu