Print

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na  12. sjednici održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi 

 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen za 2019. godinu