Print

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju ("NN" br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/02.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj dana, 23.03. 2006. godine, donosi

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Podturen