Print

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 57/00., 129/00., i 59/01.), članka 6. Odluke o komunalnom redu i članka 19. Statuta Općine Podturen („službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/04.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 34. sjednici, održanoj dana 23.09.2004. godine, donijelo je

Odluku o zabrani ispuštanja otpadnih voda