Print

Na  temelju   članka  30.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  («Narodne  novine»  broj   66/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 9 0/11; 144/12; 56/13; 94/13  i  153/13)   te  članka   31.  Statuta  Općine   Podturen   («Službeni  glasnik  Međimurske   županije»  broj  5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine  Podturen na 17. sjednici održanoj, 17.03.2016. godine,  donijelo  je  

Izvršenje programagradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine  Podturen za 2015. godinu