Print

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbe o registru državne imovine ("Narodne novine" broj 55/11") i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Podturen na 17. sjednici održanoj,17.03.2016. godine, donosi

Odluku o uspostavi Registra imovine Općine Podturen