Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06.2016.god. donijelo je

Odluku o Razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda