Print

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj 125/11) i članka 32. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen , na 12. sjednici održanoj, 7.05.2015. godine, donijelo je

Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora