Print

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14. sjednici održanoj,14.09.2015. godine, donijelo je


Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podturen

 

VIŠE