Print

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 18..sjednici održanoj dana, 16.06. 2016.god. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE