Print

Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, donosi


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE

 

VIŠE