Odluke načelnika

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne
promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 32/2019).god. i članka 43. Statuta Općine
Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik
donosi

Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za rad članova izbornih tijela
za provedbu izbora za članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“
32/2019).god. i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.
5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik donosi

Zaključak O isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen ("SGMŽ br. 5/13, 4/18 i 15/18), načelnik Općine Podturen donosi: 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA INVENTURNE KOMISIJE O POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

Temeljem članaka 14, 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni
glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18 ), Općinski načelnik općine Podturen dana
20.11.2019. godine donosi:


ODLUKU O POPISU IMOVINE , OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN ZA 2019. god.

Temeljem članaka 14, 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87 /16, 3/18} i članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18 ), Općinski načelnik općine Podturen dana 20.11.2019. godine donosi:

ODLUKU  0 POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA  OPĆINE PODTUREN ZA 2019. god.

UPUTA O OBAVLJANJU GODIŠNJEG POPISA IMOVINE I OBVEZA 

INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com