Odluke načelnika

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13, 4/18. i 15/18) općinski načelnik Općine Podturen dana 3. veljače 2020. godine donio je

ODLUKU o sufinanciranju usluge dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“br.79/07,113/08,43/09,130/17) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“br.5/13, 4/18 i 15/18), a sukladno preporuci Nacionalnog stožera za Civilnu zaštitu , Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Međimurske županije, načelnik Općine Podturen, dana 16.03.2020.god.  donosi

                  

            ODLUKA O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA   PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“br.5/13, 4/18 i 15/18),  Općine Podturen, dana 15.05.2020.god.  donosi

                  

                                  ODLUKU O OGRANIČENJU BROJA PUTNIKA NA SKELAMAVLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

Izvješće o stanju kapitalne imovine, sitnog inventara, financijskih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanjima, obvezama i udjelima općine Podturen u trgovačkim društvima i izvanbilaničnom zapisu na dan 31.12.2019. godine

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi:

  ZAKLJUČAK o  isplati  naknade predsjednicima Mjesnih odbora

 POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA ZA 2019.god.

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com