Odluke načelnika

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

Zaključak o raspodjeli dotacija

 

 

Temeljem članka 12. i članka 15.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen i članaka 43. Statuta Općine Podturen“ (Službeni glasnik Međimurske županije“ br.15/13), načelnik Općine Podturen, dana 21.07. 2017. godine, donosi  

Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Podturen – javnog naručitelja u postupcima jednostavne nabave za 2017.

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije „5/13), načelnik Općine Podturen dana 7.03. 2017. godine donosi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

Zaključak

 

 

Na temelju članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske  županije", broj 15/13), načelnik Općine Podturen dana 7. siječnja 2016. godine, donosi

Pravilnik o korištenju službenog automobila

 

 

Na temelju članka 43.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi

Zaključak o isplati neoporezivog dijela prigodne godišnje naknade

 

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 43. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13), općinski načelnik Općine Podturen dana 28. 01. 2014. donosi

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Podturen

 

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13), i članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine", br. 114/10 i 31/11) načelnik Općine Podturen donosi

Odluku o popisu imovine, obveza i potraživanja za 2015. godinu

 

 

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini ("Narodne novine" broj 36/15) i članka 43. Statuta Općine Podturen  ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13) općinski načelnik Općine Podturen, dana  11.05.2015. godine, donosi

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) načelnik Općine Podturen donosi

Odluku o imenovanju službenika za informiranje

 

 

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14), Općinski načelnik Općine Podturen donosi

Odluku o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com