Print

Na temelju članka   članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/19) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13, 4/18 I 15/18 ) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi 20.04. 2020. god.

 

                              Odluka o isplati  financijskih sredstava  za tekuće održavanje sportskih objekata na području Općine Podturen