Print

Na temelju članka 17.stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99,117/01,36/02., 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka  43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13. 4/18 I 15/18) Općinski načelnik donosi

ODLUKU  o potvrđivanju zamjenika  zapovjednika  Dobrovoljnog vatrogasnog društva MIKLAVEC