Print

Izvješće o stanju kapitalne imovine, sitnog inventara, financijskih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanjima, obvezama i udjelima općine Podturen u trgovačkim društvima i izvanbilaničnom zapisu na dan 31.12.2019. godine