Print

Temeljem članaka 14, 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87 /16, 3/18} i članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18 ), Općinski načelnik općine Podturen dana 20.11.2019. godine donosi:

ODLUKU  0 POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA  OPĆINE PODTUREN ZA 2019. god.

UPUTA O OBAVLJANJU GODIŠNJEG POPISA IMOVINE I OBVEZA