Print

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09) Općinski načelnik donosi

 

 

Zaključak o isplati sredstava iz Proračuna Općine Podturen