Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18. i 115/18 i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen, KLASA: 320-02/21-01/05, URBROJ: 2109/13-01-21-03 od 02.08.2021., objavljuje se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Podturen.

 Javni natječaj traje od 2. kolovoza 2021. do zaključno 31. kolovoza 2021. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske“ na adresu Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Podturen, www.opcina-podturen.hr.

 Tekst Javnog natječaja i prilozi nalaze se u privitku teksta.

 1. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 3. Tekst Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. Popis katastarskih čestica
 5. Tablica 1. – dokumentacija temeljem koje se ostvaruje pravo prvenstva
 6. Tablica 2. – UG po vrsti domaćih životinja 
 7. Obrazac 1. – Izjava o plaćenim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (word dokument)
 8. Obrazac 2. – Izjava o povezanim osobama (word dokument)
 9. Obrazac 3. – Izjava o korištenju osobnih podataka (word dokument)
 10. Obrazac 4. – Izjava o ispunjenju gospodarskog programa (word dokument)
 11. Obrazac – Gospodarski program (word dokument)
 12. OBRAZAC PONUDE  (word dokument)

SRETAN DAN OPĆINE SVIMA! HVALA SVIMA KOJI STE SUDJELOVALI!

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com