OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

 

Prilog: 

1. Obrazac PN 

Na osnovi članka 109., u svezi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne
novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Podturen utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODTUREN IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENOG 3. LISTOPADA 2021.

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 43. Statuta Općine Podturen ( „ Službeni Glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13, 4/18 i 15/18) i  Odluke  Općinskog vijeća Podturen o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen(„Službeni Glasnik Međimurske županije“ br. 12/21) načelnik Općine Podturen raspisuj

  NATJEČAJ  za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Podturen

 

Obavještavamo sve zainteresirane da će se javno otvaranje pristiglih ponuda na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Podturen održati 13.09.2021. godine s početkom u 18,00 sati u  prostorijama Općine Podturen, Ivana Grščića 5, Podturen. 

 

Na javnom otvaranju potrebno je pridržavati se epidemioloških mjera koje je propisao stožer civilne zaštite.                                                                      

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com