Print

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2022. i 2023. GOD.

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GODINU

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2021. i PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. i 2023.god.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2021. GOD

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 30.06.2021.

Potvrda FINE 

Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Podturen sa planom razvojnih programa za razdoblje 01.01. - 30.06.2020. 

I. izmjene i dopune proračuna Općine Podturen za 2021. godinu sa planom razvojnih programa