Print

Prijedlog proračuna Općine Podturen za 2019.

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2019 sa projekcijama za 2020. i 2021.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2019. godinu

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 30.06.2019.

Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Podturen za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. 

I. izmjene i dopune proračuna Općine Podturen za 2019. godinu

Konsolidirani Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 30.09.2019.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Podturen za 2019. godinu

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU 

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU 

OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU