Print

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2014.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. 

IZVRŠENJE PRORAČUNA do 30.06.2014.

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2014.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2014.GOD

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2014.GOD