Print

Na temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07); Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU (Sl.glasnik Međimurske županije br. 13/10) i članka 32 Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br.10/09), Općinsko vijeće, na 11. sjednici, održanoj 28.12. 2010.godine, donijelo je

Odluku o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja naselja Podturen - romskog naselja Lončarevo