ODLUKE I PROPISI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13), i članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine", br. 114/10 i 31/11) načelnik Općine Podturen donosi

Odluku o popisu imovine, obveza i potraživanja za 2015. godinu

 

 

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini ("Narodne novine" broj 36/15) i članka 43. Statuta Općine Podturen  ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13) općinski načelnik Općine Podturen, dana  11.05.2015. godine, donosi

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) načelnik Općine Podturen donosi

Odluku o imenovanju službenika za informiranje

 

 

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14), Općinski načelnik Općine Podturen donosi

Odluku o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

 

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) , Općinski načelnik donosi

Zaključak o isplati naknade za rad predsjednika,zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Općinskog izbornog Povjerenstva Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

Zaključak

 

 

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99,117/01,36/02., 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

Odluku o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ferketinec

  

 

Na temelju članaka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), a sukladno članku 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 22. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Podturen, Općinski načelnik donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2017. godini

 

 

Na temelju članaka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), a sukladno članku 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 22. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Podturen, Općinski načelnik donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2016. godini

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com