Print

Na temelju članka 19. stavaka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu na radno mjesto:

1. referent – komunalni i poljoprivredni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za radno mjesto  komunalni i poljoprivredni redara  u Jedinstveni upravni odjel općine Podturen