Naslovnica

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Referent – komunalni i poljoprivredni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen, provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, te intervju.

Obavijest o provjeri znanja, odnosno testiranju kandidata

Na temelju članaka 3. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“19/19), Načelnik Općine Podturen donosi odluku o raspisivanju:

      NAtječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2022./23. godinu            

OBRAZAC:

1. PRIJAVNICA

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/6, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 08/21) i Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/21), općinski načelnik Općine Podturen dana  24.listopada  2022.  raspisuje

NATJEČAJ  za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Podturen

1. Obrazac ponude                                                                                

 

2. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

3. ODLUKA O ODABIRU 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/6, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 08/21) i Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/22), općinski načelnik Općine Podturen raspisuje:

NATJEČAJ  za prodaju zemljišta u vlasništvu općine Podturen

Prilozi:

1. Obrazac ponude

 

2. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

3. ODLUKA O ODABIRU 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com