Naslovnica

U želji da se u kreiranje Proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana, kako bi se dobio što kvalitetniji prijedlog Proračuna, Općina Podturen upućuje  poziv za dostavu prijedloga za pripremu općinskog Proračuna za 2023. godinu.

 

Načelnik općine  poziva sve zainteresirane mještane da sudjeluju u kreiranju prijedloga Proračuna. „Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području Općine, te koje radove smatrate važnima. Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.“

 

Prijedlog ili komentar ispuniti na sljedećem linku: ISPUNI PRIJEDLOG

 

Prijave se zaprimaju do 15. listopada do 10 sati

 

Općinski načelnik, 

Perica Hajdarović mag.ing.mech. 

 

Objavljeno 15.9.2022. u  09:36 sati

Na temelju članka 19., 28. i 29 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje

OGLAS za prijem u službu na  određeno vrijeme

na radno mjesto Referent – komunalni  i poljoprivredni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika.

 

1. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

2.Obavijest o provjeri znanja, testiranje kandidata

3. ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

Župan Međimurske županije dana 30. kolovoza 2022. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša za područje Općine Podturen. 

U privitku se nalazi obavijest i obrazac za prijavu štete:

OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE SUŠE - 2022

PRILOG:

1. Obrazac PN

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta «Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije, KLASA:320-01/22-01/03, URBROJ:2109/13-02-22-04, od 14.07.2022. godine, Općina Podturen objavljuje:

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrola plodnosti tla na području Općine Podturen u 2022. godini.

 

Obrazac:

1. Zahtjev za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla područja Općine Podturen u 2022. godini

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18. i 115/18 i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen, KLASA: 320-02/22-01/08, URBROJ: 2109/13-01-22-01 od 26.05.2022, objavljuje se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen.

Javni natječaj traje od 25. srpnja 2022. do zaključno 23. kolovoza 2022. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ -Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske“ na adresu Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Podturen, www.opcina-podturen.hr.

Tekst Javnog natječaja i prilozi nalaze se u privitku teksta:

 1. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 3. Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. Popis katastarskih čestica
 5. Tablica 1. – dokumentacija temeljem koje se ostvaruje pravo prvenstva
 6. Tablica 2. – UG po vrsti domaćih životinja
 7. Obrazac 1. – Izjava o plaćenim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta
 8. Obrazac 2. – Izjava o povezanim osobama
 9. Obrazac 3. – Izjava o korištenju osobnih podataka
 10. Obrazac 4. – Izjava o ispunjenju gospodarskog programa
 11. Obrazac – Gospodarski program
 12. Obrazac ponude

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com