JEDNOSTAVNA NABAVA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen, dana, 19. 09. 2018. god. donosi

 

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU I UGRADNJU VANJSKE    

       RASVJETE SPORTSKIH TERENA U NASELJU PODTUREN

k.č.br.2493/1 k.o.Podturen

 

 

POZIV

ZAPISNIK 1

ZAPISNIK 2

ODLUKA

 

 

Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) za  nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), te za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) Naručitelj nije obvezan primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

LED RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

 

POZIV

ZAPISNIK

ODLUKA

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13. 07. 2017. god. pokrenuo je postupak za nabavu – SANACIJA ZGRADE AMBULANTE PODTUREN (INSTALATERSKI  I LIČILAČKI RADOVI), te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

 

POZIV

ZAPISNIK

ODLUKA

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13. 07. 2017. god. pokrenuo je postupak za nabavu POSTAVLJANJE OGRADE OKO GROBLJA U SIVICI, te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

 

POZIV

TROŠKOVNIK

ZAPISNIK

ODLUKA

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen,

na temelju članka 10. Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave: KLASA: 406-01/17-01/7; URBROJ: 2109/13-02-17-1 

Podturen, 13. 07. 2017. god. pokrenula je postupak za nabavu:

Zamjena rasvjetnih tijela u stambeno-poslovnoj zoni Podturen – Led rasvjeta

te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

 

POZIV

TROŠKOVNIK

ZAPISNIK

ODLUKA O ODABIRU

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com