JEDNOSTAVNA NABAVA

Naručitelj Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen, na temelju članka 10. Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne  nabave: KLASA: 406-01/17-01/7;URBROJ: 2109/13-02-17-1  Podturen,  13.07. 2017. god. pokrenula je postupak za nabavu: IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA KOD OŠ PODTUREN -STAZA ZA TRČANJE Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude:

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA KOD OŠ PODTUREN -STAZA ZA TRČANJE

PRILOG 7. TROŠKOVNIK

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O ODABIRU

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA: 

OBJAVLJENO: 11.9.2019. u 12:03 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE MRTVAČNICE NA GROBLJU U SIVICI

TRŠKOVNIK 

ZAPISNIK O OTVARNJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU 

Objavljeno 19.7.2019. u 13:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE KULTURNO-SPORTSKOG CENTRA CELINE- vanjska fasada FASADERSKI RADOVI

ZAPISNIK O OTVARANJU I PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU 

 

 

Objavljeno 17.4.2019. godine u 15:00 sati. 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i  članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi:

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen, dana, 2. 12. 2018. god. donosi

 

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com