JEDNOSTAVNA NABAVA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE MRTVAČNICE NA GROBLJU U SIVICI

TRŠKOVNIK 

ZAPISNIK O OTVARNJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU 

Objavljeno 19.7.2019. u 13:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE KULTURNO-SPORTSKOG CENTRA CELINE- vanjska fasada FASADERSKI RADOVI

ZAPISNIK O OTVARANJU I PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU 

 

 

Objavljeno 17.4.2019. godine u 15:00 sati. 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i  članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi:

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen, dana, 2. 12. 2018. god. donosi

 

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen, dana, 19. 09. 2018. god. donosi

 

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com