Print

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen, dana, 2. 12. 2018. god. donosi

 

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU