Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.12.2019.god. pokrenuo je postupak za nabavu – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – POLJSKI PUTEVI te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

 

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - POLJSKI PUTEVI

2. PRILOG 2. - TROŠKOVNIK

 

Objavljeno : 03.12.2021. u 13:45

 

3. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

4. ODLUKA O ODABIRU

Objavljeno : 10.12.2021. u 13:49