Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.12.2019.god. pokrenuo je postupak za nabavu – SPORTSKI TERENI  KOD OŠ PODTUREN – uređenje staza te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

 

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - SPORTSKI TERENI KOD OŠ PODTUREN - uređenje staza

2. PRILOG 2. - TROŠKOVNIK

Objavljeno : 08.11.2021. u 10:45

3. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

4. ODLUKA O ODABIRU

Objavljeno : 16.11.2021. u 13:49