Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.12.2019.god. pokrenuo je postupak za nabavu – UREĐENJE GROBLJA – BOJANJE OGRADE te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE GROBLJA - BOJANJE OGRADE

2. PRILOG 2. - TROŠKOVNIK

 

Objavljeno : 08.11.2021. u 10:37

3. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

4. ODLUKA O ODABIRU

Objavljeno : 17.11.2021. u 14:12