Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - MODERNIZACIJA I UREĐENJE ULICA PODTUREN 

PRILOG 2. TROšKOVNIK

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU

Objavljeno 29.11.2019. u 13 sati.