Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROJEKATA ZA ENERGETSKU OBNOVU – SPORTSKI OBJEKTI OPĆINE PODTUREN

OBRAZAC 2. PROJEKTNI ZADATAK

IZMJENA I DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

II IZMJENA I DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

III IZMJENA I DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

OBAVIJEST O ODABIRU

Objavljeno 22.11.2019. u 14:15 sati