Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA DR.DOMA PODTUREN

PRILOG 7. TROŠKOVNIK

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O ODABIRU

Objavljeno  22.11.2019. u 13:00 sati