Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu:

 POZIV NA DOSTAVU PONUDA - UREĐENJE IGRALIŠTA NK GRANIČAR - RASVJETA

PRILOG 2. TROŠKOVNIK

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O ODABIRU

Objavljeno 4.10.2019. u 14:00 sati