Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - IZGRADNJA GARAŽE UZ DRUŠTVENI DOM PODTUREN

PRILOG 6. TROŠKOVNIK

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O ODABIRU

 

Objavljeno 4.10.2019. u 8:30 sati