Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - ASFALTIRANJE DIJELA ČAKOVEČKE ULICE U PODTURNU te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - ASFALTIRANJE DIJELA ČAKOVEČKE ULICE U PODTURNU 

PRILOG 2. TROŠKOVNIK

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O ODABIRU

Objavljeno 16.9.2019. u 19:30 sati