Print

 Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu –IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE „BEREK“ Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE „BEREK“ 

PRILOG 2. PROJEKTNI ZADATAK

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O PONIŠTENJU

 

Objavljeno: 11.9.2019. u 13:55 sati.