Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13.07.2017.god. pokrenuo je postupak za nabavu :

OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U CELINAMA, te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U CELINAMA

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O ODABIRU

 

Objavljeno: 11.9.2019. u 13:00 sati.