Print

Naručitelj Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen, na temelju članka 10. Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne  nabave: KLASA: 406-01/17-01/7;URBROJ: 2109/13-02-17-1  Podturen,  13.07. 2017. god. pokrenula je postupak za nabavu: IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA KOD OŠ PODTUREN -STAZA ZA TRČANJE Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude:

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA KOD OŠ PODTUREN -STAZA ZA TRČANJE

PRILOG 7. TROŠKOVNIK

ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

ODLUKA O ODABIRU

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA: 

OBJAVLJENO: 11.9.2019. u 12:03 sati.