Print

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - UREĐENJE KULTURNO-SPORTSKOG CENTRA CELINE- vanjska fasada FASADERSKI RADOVI

ZAPISNIK O OTVARANJU I PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU 

 

 

Objavljeno 17.4.2019. godine u 15:00 sati.