Print

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 13. 07. 2017. god. pokrenuo je postupak za nabavu – SANACIJA ZGRADE AMBULANTE PODTUREN (INSTALATERSKI  I LIČILAČKI RADOVI), te Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

 

POZIV

ZAPISNIK

ODLUKA